Formandens beretning 2013-2014

Vi nærmer os sæsonens afslutning med hastige skridt og der er brug for et tilbageblik. Vi glæder os til den kommende forårsopvisning, hvor de forskellige hold vil vise hvad de har arbejdet med i løbet af sæsonen.

Sidste års opvisning fandt som sædvanligvis sted i Dronninglund halleren, hvor de forskellige hold kom på gulvet. Vi kårede årets ildsjæle som Nordjyske Bank er sponsor for og ophav til. Prisen gik til Sisse Malene Bøgh og Pia Vester, som hver blev belønnet med et lille beløb som en anerkendelse, for det arbejde de har udført som instruktører i foreningen. Desuden kårede vi året hjælpeinstruktør som sidste sæson var Karoline Staufeldt.

Som afslutning på den forrige sæson var alle instruktører og hjælpeinstruktører samt bestyrelsen i Gigantium og se DGI’s Verdenshold, som efter deres verdenstune, giver deres afsluttende opvisninger rundt om i Danmark. Et flot og hyggeligt arrangement hvor de fleste deltog. Noget som kan anbefales at få billetter til næste år i april/maj. Der er netop udtaget de nye deltagere, til det kommende Verdenshold.

Efter sidste års generalforsamling og årsregnskab, så vi os nødsaget til at kigge på vores økonomi. Derfor har vi som noget nyt valg at medlemmerne skal betale for deres T-shirts, hvis de ønsker en. Det har undertegnet brugt en del timer på, hvilket vi skal evaluere på. Bortset fra det synes jeg at vores medlemmer har været positive over for dette, og næsten alle har bestilt trøjer.  Derforuden har vi skåret meget ned på annoncering i ØA (den lokale avis), da vi ikke oplever den store respons fra denne ift. udgifterne. Vi anvender hjemmesiden og sender mails rundt til vores medlemmer, hvilket vi håber, er vejen frem og i vil hjælpe os med dette.

Sæsonen 2013-2014 kom godt fra start, allerede før sæsonopstart kunne vi se fyldte børnehold pga. vores online tilmeldingssystem, og vi fik ret hurtigt oprette to ekstra børnehold. Vi oplever nedgang på vores voksen hold, og generelt har vi haft en nedgang på 52 medlemmer sammenlignet med forrige år.
 
Vi har desværre måtte gå fra to Country Western Linedance hold til kun et hold, og det samme med Zumba-holdene.  Vi har i alt 266 medlemmer i år mod 318 sidste år.  Der er en tilbagegang i medlemstallet hovedsagelig på de voksne medlemmer.
 
Det går godt med vores elektroniske system, hvor medlemmerne tilmelder sig og betale kontingent online. Det sparer meget frivilligt arbejde, og ikke mindst giver det et hurtig overblik over medlemmerne og de forskellige hold. Vi har dog oplevet at flere medlemmer giver udtryk for at de ikke modtager vores mails, og vi vil opfordre alle til at gå ind i vores register og tjekke op på deres mailadresse, for jeg oplever ind i mellem at der står .com i stedet for .dk eller omvendt, og det kan løse nogle problemer.
Vores instruktører på børneholdene har deltaget på DGF’s kursus: KIB (Kvalitet i børnegymnastikken), vi har ikke kunne holde et opfølgningskursus, hvilket vi måske håber på i starten af næste års sæson. Da det er et super kursus, som giver meget inspiration til både store og små.
 
Tidligt i denne sæson, oplevede vi desværre at på grund af den nye tilbygning, som gymnasiet er i gang med, at salen skulle bruges til opbevaring af redskaber, hvilket vi ikke var informeret om. Det har bl.a. betydet nogle udfordringer for vores instruktører ift. at få redskaberne fra salen ind i hallen, samt problematikker med vores forældre og instruktørerne, som jeg havde håbet vi kunne være foruden. Derfor er tiden på et af vores børnehold også blevet reduceret med 10 min. de sidste 5 gange inden sæsonafslutningen, hvilket vi er kede af, men så det som eneste løsning på problemet. Fremover når nogle er utilfredse med forhold vedrørende foreningen vil vi gerne at der rettes henvendelse til en af os i bestyrelsen.
 
I december havde vi traditionen tro juletræsfest og igen i år var arrangementet godt besøgt. Vi havde en rigtig hyggelig aften, der blev sunget, danser om juletræet og heldigvis kom julemanden forbi med slikposer.
Som noget nyt, har vi forsøgt os med et motionshold som henvender sig til de borgere, der har været igennem et rehabiliteringsforløb i det kommunale regi. Det kan være efter et hjerteforløb, KOL, diabetes eller anden kronisk lidelse eller et sygeforløb hvor træning bliver vigtig for, at opretholde livskvalitet og funktionsniveau. Samt at opretholde et netværk i form af samvær og fællesskab med ligesindede og i et tempo der er tilpasset til den enkeltes formåen. Der er ca. 12-15 deltagere på dette hold på nuværende tidspunkt.

Fastelavn og generalforsamling står lige for døren og vi håber vi får et par hyggelige timer sammen.
 
Forårsopvisning afholdes søndag d. 16. marts, som jo er ganske snart. Vi glæder os til at se alle holdene på gulvet.  Måske er det lykkes os at finde et gæstehold, men det er ikke 100% på plads i nu. Derfor kommer programmet også sent ud i år.

Til slut skal der lyde en stor tak til alle, som har gjort et stykke arbejde i Dronninglund Gymnastikforening i årets løb. Tak til instruktører og hjælpere for et godt samarbejde, i gør et stort stykke arbejde til gavn og glæde for mange andre.

Ydermere vil jeg takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde, og glæder mig til flere gode & hyggelige timer med jer.
På glædelig gensyn til en ny sæson 2014-2015

Stine O Jensen


Medlemsoversigt 2013-2014
Forældre/Barn (onsdag)
 
33 (30) Jump Style 11 (14)
Forældre/barn (tirsdag)
 
22 Zumba mandag 17 (32)
Krudtuglerne
 
33 (38) Pilates 14 (23 fordelt på to hold)
Piger med spræl i!
 
21 (22) Herrerne
 
14 (13)
Græshopperne
 
16 (29) Spilopperne 4-5 år 16 (29)
Vildbasserne (drenge 0.-2.kl.) 12 Country Western Linedance 16 (20 – to hold)
Spring Mix for øvede 21 (30) Kom i form
 
13
Motion for sjov (NYT hold med opstart i Jan. 2014) 7    
 
Tal i parenteserne er fra sæsonen 2012-2013.
Gymnaster og dansere i alt: 266 + instruktører, hjælpere og bestyrelsen
 
Dronninglund Gymnastikforening | 9330 Dronninglund | Tlf.: 23713274 | CVR-nr: 31797160