Der indkaldes til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.30. (informationer kommer)

ÅRSMØDE/ GENERALFORSAMLING 2015

 

 
Dronninglund Gymnastikforening afholder ordinær generalforsamling
 
SØNDAG d. 08. februar 2015 kl. 11.00
i Dronninglund Gymnasiehal
 
Dagsorden:
 
Valg af dirigent
Årsberetning fra formanden
Regnskab
Indkomne forslag                            
Valg af bestyrelsesmedlemmer

    På valg er: 
      Signe Løgsted, Birgit Jensen og Stine O Jensen (ønsker ikke genvalg)

Valg af revisor og suppleanter 
Eventuelt
 
Eventuelle forslag bedes afleveret til formanden, senest otte dage før.Venlig hilsen

DRONNINGLUND GYMNASTIKFORENING
 
HUSK der er fastelavnsfest for foreningens medlemmer fra kl. 10.00
Dronninglund Gymnastikforening | 9330 Dronninglund | Tlf.: 23713274 | CVR-nr: 31797160